در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگو درباره سهام عدالت

شبکۀ خبر- 10 اسفند 93- 08:13| در بخش خبری «صبح با خبر» با پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی و همچنین آقای پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سهام عدالت گفتگو شد.