در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی در برابر زلزله قسمت 8

در این قسمت با نحوه عملکرد بعد از زلزله آشنا می شوید