در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی در برابر زلزله قسمت2

در قسمت دوم انیمیشن با اشکالات متداول در حین اجرای ساختمان آشنا می شوید
تولید شده سازمان مدیریت بحران کشور - پژوهشکده سوانح طبیعی ایران
کلید واژه : امدادونجات - مانور پناهگیری و خروج اضطراری -هلال احمر