در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش همگانی - توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله قسمت 6

در قسمت ششم انیمیشن با نکات مهم در پناهگیری آشنا می شوید