در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش همگانی - اشنائی با نکات ایمنی در برابر زلزله قسمت3

در قسمت سوم انیمیشن با توصیه هائی درهننگام تعمیر و بازسازی ساختمان آشنا می شوید تولید شده سازمان مدیریت بحران کشور - پژوهشکده سوانح طبیعی ایران کلید واژه : امدادونجات - مانور پناهگیری و خروج اضطراری -هلال احمر