در حال بارگزاری....
دانلود

سرود زیبای محمدتوی پیشه وامان به زبان کوردی - کوردستان

سروده ای بسیارزیباودلنشین کردی،ازیک جوان کورد زبان باصدایی حزین ودلنواز (محمدتوی پیشه وامان ***محدتوی پیشه وا.....)