در حال بارگزاری....
دانلود

سرود و نشیدی بسیار زیبای کوردی - کوردستان

سرودی بسیار زیبا وشنیدنی به اسم«هو گوله گه نمه کاله کان»کوردی - مذهبی