در حال بارگزاری....
دانلود

سرود و نشید بسیار زیبای کوردی - کوردستان

سرودی بسیار زیبا وشنیدنی به اسم «برای خوشه ویست_خوشکی موسلمان»تقدیم به دوست داران شعروشاعری