در حال بارگزاری....
دانلود

اهانت به رسول الله (ص) ...!!! سخنرانی کوردی _ کوردستان

چطور دلتنگ پیغمبری نشیم که تا وقت مردن ما را به یاد داشت و چطور برای پیامبری گریه نکنیم که بهش توهین بشه در حالی که فرمود: دلم برای برادرانم تنگ میشود و صحابه ها پرسیدند یا رسول الله مگر ما برادرانت نیستیم فرمود شما صحابه های من هستید. دلم برای برادران بعد از خودم تنگ میشود سپس صحابه ها پرسیدند: یا رسول الله از کجا انها را میشناسید فرمود در قیامت نور وضو در صورتشان معلوم است و... (ماموستا علی خان)