در حال بارگزاری....
دانلود

شعر کوردی (زیندان) بو خه لکی به شه رف کوردستان

telegram.me/M_Krekar تلگرام ماموستا کریکار به زبان های فارسی - کردی