در حال بارگزاری....
دانلود

میثم مطیعی: شهادت امام صادق (ع) (روضه)

نه رواقی، نه گنبدی، حتی، سنگ قبری سرمزار تو نیست، غیرمُشتی کبوتر خسته، خادمی، زائری، کنار تو نیست، بغضهایم کجا دخیل شوند، پس ضریحت کجاست آقاجان، روضه خوان ها چرا نمی خوانند، گریه ها بی صداست آقاجان، گنبدی نیست تا دلم بپرد، پابه پای کبوتران شما ...