در حال بارگزاری....
دانلود

میثم مطیعی: شهادت امام صادق (ع) (مدح و روضه)

کوچه کوچه مدینه لبریز از، عطر و بوی محمّدی شده است، به تن شهر باز گشته حیات، غرق در رفت و آمدی شده است، دم به دم با دم مسیحائیت، منتشر می کنی حقایق را، به دیار مدینه می بخشد، چشم های تو صبح صادق را، مثل جدّت مدینة العلمی، ششمین آفتاب اندیشه ...