در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه حل مشکل اب

دلواپسان چند وقتیست که از بی دلیلیشون به شبهه پراکنی مبنی بر حرف جناب رییس جمهور که میگویند تحریم باید رفع شود تا مشکل اب خوردن رفع شود روی اوردند,در این ویدیو به این شبهه از زبان اسطوره ی دلواپسان یعنی احمدینژاد پاسخ میدهیم+لغو کنسرت ها+قاچاق مرکبات(تابناک+)