در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به دو شبهه

1)آیا عبد الله بن سبا پایه گذار تشیع بوده؟!
///
2)آیا ابوبکر به خانه حضرت زهرا حمله کرد؟!