در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه تناقض آیات قرآن

پاسخ به شبهه وارد شده به قرآن در مورد آیاتی كه در ظاهر متناقض
مثال:در یك آیه خداوند به پیامبر میفرماید كه به كسانی كه به دین اسلام نمی آیند بر تو وظیفه دیگری جز ارشاد و بشارت نیست....در آیه دیگر :با مشركان و كافران اهل كتاب بجنگ و قتال كن(معنی كلی بود) متن كامل در سایت ak3man.ir