در حال بارگزاری....

امکان افزایش تولید فرآورده های لبنی توسط عشایر استان سمنان در صورت حمایت مسیولان

شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان، از شرایط خوبی برای دامداری برخوردار است و حدودا 53 درصد از دام استان سمنان در این شهرستان قرار دارد.
شهرستان مهدیشهر 32 فرآورده لبنی را وارد بازار می‌کند اما تولیدکنندگان می‌گویند اگر مسیولان از این تولیدات حمایت کنند، می‌توانند این فعالیت را به صورت گسترده‌تر انجام دهند.


18 مهر 96