در حال بارگزاری....
دانلود

کارگران و سهامداران پدیده زنجیره حمایت تشکیل دادند

بیش از سه هزار نفر از کارگران و سهامداران پدیده به صورت خود جوش و در اعتراض به تصمیمات اشتباه مسئولین قضایی و استانی خراسان رضوی و به حمایت از شرکت پدیده ، به دور شهر بزرگ پدیده شاندیز حلقه انسانی تشکیل دادند.