در حال بارگزاری....
دانلود

حضور سهامداران پدیده در جهت حمایت از شرکت پدیده

پس از تشکیل زنجیره 3هزار نفری حامیان پدیده، نوید خاکسار(کسی که تعهدنامه اش پاس نشد)شروع به سخنرانی نمود.
تنها راه برای حل مشکلات حمایت از پدیده است نه شکایت.