در حال بارگزاری....
دانلود

تجمع بزرگ سهامداران پدیده

حدود 500 نفر از سهامداران با تجمع در محل استانداری به سیاست های برخورد با پدیده اعتراض کردند معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد که در بین سهامداران پدیده شاندیز حاضر شده بود اعلام نتیجه را طی دو روز آینده مشخص کرد. و پیشبرد توافق با سرمایه گذار را 90 درصدی خواند و گفت: موضوع پدیده شاندیز در حال انجام توافق است تا این شرکت به یک مجموعه قانونی، اقتصادی با توان اجرایی و پاسخگوی مردم تبدیل شود