در حال بارگزاری....
دانلود

ایران چک 50 هزار تومانی تقلبی

شبکۀ تهران - 12 آبان 94 - 18:30| ایران چک 50 هزار تومانی تقلبی هم به بازار آمد. در فاصلۀ حدود دو ماه از نمایش و انتشار ایران چک های جدید 50 هزار تومانی، خزانه داری برخی بانک ها به شعب خود هشدار دادند که نمونۀ تقلبی این اسکناس نیز به بازار آمده و در دریافت آن ملاحظات لازم را لحاظ کنند.