در حال بارگزاری....
دانلود

رد شایعه وجود اسکناس ده هزار تومانی تقلبی

شبکه خبر- 12 خرداد 94- 10:30| رئیس کل بانک مرکزی شایعه وجود اسکناس 10 هزار تومانی تقلبی را رد کرد.