در حال بارگزاری....
دانلود

نظام بانکی ایران در شوک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

با اعلام رسمی خبر مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک های ایران، بار دیگر موضوع بازنگری در نظام مالی ایران مطرح شده است.