در حال بارگزاری....
دانلود

ایران چک های 50 هزار تومانی جدید، آماده ورود به بازار

شبکه خبر- 8 دی 93- 19:00| رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: ایران چک های 50 هزار تومانی جدید آماده ورود به چرخه پولی کشور است.