در حال بارگزاری....
دانلود

رونمایی از طرح جدید ایران چک 50 هزار تومانی

شبکه خبر- 4 شهریور 94- 11:45| در این بخش خبری با جناب آقای امیر شکری رئیس سازمان چاپ اسکناس بانک مرکزی گفتگو شد.