در حال بارگزاری....
دانلود

پرواز روز 22 بهمن 1392 زمین پرواز جاده جیرده از گیلان آرسی

پرواز روز 22 بهمن 1392 زمین پرواز جاده جیرده از گیلان آرسی guilanrc
این آخرین پروازم با سومین باطری بود كه بعد مدتها روی زمین جاده جیرده بودیم . حس پرواز بعد مدتها جدی شده بود كه باطری اضافه برای پرواز نداشتیم
http://guilanrc.com