در حال بارگزاری....
دانلود

گیلان آرسی - پرواز با تیركس 450 روز 8 فروردین

این آخرین پرواز با تیركس 450 بود كه روز 8 فروردین بوده كه باد شدید یه لحظه غافلگیرم میكنه و بعد یه چرخش كنترل رو بدست بگیرم وگرنه یه كرش داشتم . لازم به ذكر كه این هلیكوپتر مشكلاتی داره كه باهاش مدارا میكنم و از لحاظ قطعاتی مانند جایرو و سرووها دارای خطا و مشكلاتی هستند .