در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت باسن، پرس تک پا، 45 درجه

گروه عضلانی اصلی: عضلات سرینی

سایر گروه های عضلانی: بخش فوقانی و تحتانی پاها

نوع تمرین: قدرتی

مکانیزم حرکت: ترکیبی

تجهیزات: دستگاه قدرتی

سطح دشواری حرکت: متوسط