در حال بارگزاری....
دانلود

نابودی کوسه ها ، پدران چند میلیون ساله اقیانوس

400 میلیون ساله که در کره زمینند و تعداد گونه های آنها به 450 میرسه.در رنگ و اندازه مختلف.بزرگترینشون وال به اندازه یک اتوبوس مدرسه و کوچکترینشون dwarf هست که در کف دست شما جا میشه.در بالای زنجیره غذایی هستند و از این جهت نقش مهمی در اکوسیستم اقیانوسها دارند و با خوردن گونه های ضعیف،پیر و مریض از گسترش بیماری در بین جمعیت ماهیها جلوگیری میکنند.حالا بعد میلیونها سال کوسه ها در معرض خطر نابودیند....