در حال بارگزاری....
دانلود

حمله گروهی از کوسه ها به قایقچرخ ایرانی - اقیانوس اطلس

ابراهیم همت نیا سفر به دور دنیا را از سواحل سنگال آغاز نمود، اما پس از طی مسافت چند هزار کیلومتری اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل دریایی برزیل مورد هجوم گروهی از کوسه ها قرار گرفت، پس از گذشت چند روز نیروی دریایی و ناوگان هوایی برزیل به کمک وی شتافتند. www.facebook.com/Bootfietser هدف او از این ماجراجویی نزدیک کردن انسان ها به هم و همچنین حمایت از آموزش وپرورش کودکان ساکن کشورهای فقیر می باشد.