در حال بارگزاری....
دانلود

نابودی حمام های 400 ساله سیرجان

این حمام ها متعلق به دوران صفویه می باشد که امروزه به دلیل بی توجهی مسئولین در حال نابودی است.
www.sirjankhabar.com