در حال بارگزاری....
دانلود

نتیجه نابودی اخلاق جنسی در انگلیس، و پدر شدن پسر 13 ساله!

به گزارش فارس در لندن، کشور انگلیس، در میان تمام کشورهای اروپای غربی، بیشترین شمار بارداری را در میان دختران نوجوان داراست.
شمار بارداری