در حال بارگزاری....
دانلود

فلسطین

بیانات استاد شهید مرتضی مطهری در باره فلسطین که با تصاویری از فلسطینیان میکس شده است .