در حال بارگزاری....
دانلود

رئیس جمهور فلسطین : شیعیان حق زندگی در فلسطین را ندارند

قابل توجه برخی متعصبان نژاد پرست و مسلمان نما