در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 9 - اعداد گویا - بخش 2

در این جلسه پس از توضیحاتی پیرامون اعداد گویا و نیز تعریف مجموعه اعداد گویا، به روش مقایسه ی دو کسر گویا پرداخته ایم. (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)