در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 8 - شروع مبحث اعداد گویا

در این جلسه با استفاده از نرم افزار جئوجبرا یک پاره خط را به چند بخش مساوی تقسیم می کنیم (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)