در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 33 - اعداد حقیقی بخش 12

تقسیم مجموعه اعداد گویا به سه دسته ی مختوم، متناوب ساده و متناوب مرکب - تعریف دیگری برای اعداد گنگ - نرم افزار میپل (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)