در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 30 - اعداد حقیقی بخش 9

مثالهای دیگری از قدرمطلق (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir).