در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 13 - اعداد گویا بخش 6

روش سریعتری برای پیدا کردن چند عدد گویا بین دو عدد گویا - حل مسائل 1 تا 3 صفحه 10 کتاب (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir)