در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی چهار میثاق

کتاب چهار میثاق، حاصل تجربه ها و اندیشه های مردی است از تبار سرخپوستان آمریکای مرکزی، که باورهای بنیادی تولتک ها را به زبانی ساده با مثال های قابل فهم و طبقه بندی بسیار مفید و موثر به نسل های جدید هدیه کرده، با این امید که رویای سیاره زمین را تغییر دهد.