در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی در مورد پولدار شدن

کتاب صوتی 21 قانون شکست ناپذیر پول
هر یک از این قوانین که قرار است یاد بگیرید می تواند زندگیتان را تغییر دهد. مثل همیشه مهمترین عامل موفقیت برای شما عمل کردن است. وظیفه ی شما این است که این اصول را یاد بگیرید و مدام آن ها را به کار برید تا نتیجه ای مشابه صدها، هزاران و حتی میلیون ها مرد و زنی که قبل از شما به آن رسیده اند، بگیرید.
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080


مطالب پیشنهادی