در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی بمبی 1 کتاب صوتی کودکان

کتاب صوتی بمبی
اولین پرتوهای خورشید صبحگاهی به جنگل انبوه رسید. حیوان ها و پرنده ها در حالی که بیدار می شدند چیزی درهوا حس کردند که به آنها می گفت که آنروز یک روز عادی نبود. حتی جغد دانا پیر هم که بعد از یک شب شکار خسته شده بود، نمی توانست بخوابد. او هم احساس می کرد یک اتفاق بزرگ قرار بود بیافتد .........
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی
www.shadenco.com 66196080