در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی مدیریت زمان . کتاب برگزیده سال

کتاب صوتی 21روش عالی برای اینکه زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید
در وصف همه افراد موفق میگویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند خوشبختانه مهارتهای مدیریت زمان با تمرین و تکرار قابل یادگیری هستند.شما میتوانید با بکار بستن مفاهیمی که در آستانه یادگیریشان هستید ، یکی از پر بار ترین افراد در رشته خودتان بشوید.
شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی
www.shadenco.com 66196080