در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی پدینگتون 1

کتاب صوتی پدینگتون
والت دیزنی
این داستان در مورد خرسی کوچک است. روزی او قایمکی سوار کشتی ای که به انگلستان می رفت، شد. او در ایستگاه پَدینگتون پیاده شد و چیزی جز یک چمدان و یک شیشه مربای نیمه خالی که روی آن نوشته شده بود "لطفا از این خرس مراقبت کنید" نداشت. آقا و خانم بِرَون او را پیدا کردند و اسمش را پَدینگتون گذاشتند...

شادن پژواک ناشر کتابهای صوتی www.shadenco.com 66196080