در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه چسب زدن به بینی عمل شده (دکتر پیشکاری)

دکتر پیشکاری در این ویدیو، روش صحیح چسب زدن بینی، پس از عمل کردن آن را (که سوال کاربران زیادی هم بوده است) نشان میدهد.