در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش صحیح چسب زدن بینی عمل شده

در این ویدئو دکتر محمد علی بیات شهبازی نحوه صحیح استفاده از چسب بینی را آموزش می دهند