در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش چسب زدن بینی بعد از عمل زیبایی

در این ویدیو آموزشی درباره نحوه تعویض چسب بینی افرادی که توسط دکتر سعیدرضا نوریجراحی شده اند داده شده است .برای کسب اطلاع بیشتر می توانید از سایت بنده به آدرس www.srnoori.com استفاده نمایید.