در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه چسب زدن بینی پس از عمل

پس از برداشتن اسپیلنت چسب روی بینی زده خواهد شد که سپس توسط خودتان هر 24 تا 48 ساعت یکبار چسب را عوض کنید. قبل از چسب زدن پوست بینی را با آب و صابون تمیز و خشک کرده سپس چسب بزنید. مدت 2 ماه چسب زدن را ادامه دهید.
برای دیدن نحوه چسب زدن بعد از جراحی بینی فیلم آقای دکتر وقردوست در این رابطه را مشاهده بفرمایید.