در حال بارگزاری....
دانلود

ضرورت چسب زدن به بینی بعد از عمل جراحی

چسب زدن به بینی تا دو هفته ضرورت دارد. از دو ماه بیشتر بی تاثیر است.