در حال بارگزاری....
دانلود

ابراز احساسات یک ایرانی خارج از کشور به دکتر احمدی نژاد و ایران

این ویدیو قسمتی از همایش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که در آن یکی از ایرانیان خارج از کشور به رییس جمهور محبوب و مردمی ایران، جناب آقای دکتر احمدی نژاد ابراز احساسات می کند.
امروز هر ایرانی، از این که ایرانی است افتخار می کند. چرا که امروز، ایران در اوج عزت و قدرت است.
عزیز باشید.


مطالب پیشنهادی