در حال بارگزاری....
دانلود

پخش کلیپ دکتر احمدی نژاد و ابراز احساسات مردم ترکیه

هنگام پخش صحنه های مربوط به کنفرانس دوربان مردم با ابراز احساسات شدید دکتر احمدی نژاد را تشویق می کنند.
اسفند 93